09-01-2016

Onafhankelijkheidsproces gered: Carles Puigdemont nieuwe president Catalonië


Artur Mas doet eindelijk stap opzij en is niet langer kandidaat voor het presidentschap van Catalonië. Carles Puigdemont, evenals Mas lid van het liberale CDC (in het Catalaanse parlement deel van Junts pel Sí, samen met o.a. de republikeinen van ERC ) en burgemeester van Girona zal morgen door het Cataanse parlement worden gekozen tot zijn opvolger.

Moeizame onderhandelingen
Daarmee komt een einde aan drie maanden van moeizame onderhandelingen tussen Junts pel Sí en de CUP. Beide pro-onafhankelijkheid, maar de eerste pro-vrije markt en de tweede  antikapitalistisch. Uiteindelijk bleek niet de ideologie de grootste sta-in -de -weg voor een snel akkoord, maar het gezicht: de CUP wilde uitdrukkelijk Mas niet terug als president, in haar ogen het symbool en belangrijkste schuldige van de bezuinigingen en de groeiende sociale ongelijkheid in het Catalonië van de crisis.

Dat is de partij uiteindelijk gelukt, mogelijk ten koste van haar eigen ondergang, nu twee van haar tien parlementsleden voortaan deel zijn van de Junts Pel Sí fractie, zij het niet formeel. De overblijvende acht CUP-fractieleden hebben zich akkoord verklaard op geen enkel moment mee te stemmen met de anti-onafhankelijkheidspartijen in het parlement.


Fouten van de CUP

En er is meer. “Een aantal van de CUP-fractieleden zal het parlement moeten verlaten”, zei Artur Mas zojuist tijdens zijn persconferentie na afloop van het CDC-overleg in het regeringspaleis. “De CUP neemt verantwoording voor haar fouten en doet dat publiekelijk”. Het aftreden van de CUP-leden is het expliciet maken van deze fouten, aldus de bijna ex-president. “Het leven is hard”, wist Mas.

"Het leven is hard." Artur Mas zojuist tijdens zijn persconferentie.

Welke de fouten van de CUP waren, daarover zei Mas niets. Evenmin over mogelijke fouten of vergissingen van zijn kant. Wel houdt hij de deur open naar een nieuwe termijn als president van de Catalaanse regering.

Het leven is hard. En onvoorspelbaar.

Update:

Door het slijk

Hieronder (in het Spaans en het Engels) de integrale tekst van het akkoord tussen Junts Pel Sí en de CUP.
Daarin erkend de CUP (punt) 4 onder meer door haar vijandige houding (beligerancia) richting Junts pel Sí het onafhankelijkheidsproces in gevaar te hebben gebracht. De partij gaat door het slijk en moet haar houding betalen met het vertrek van de volgens Junts Pels lastige parlementsleden. Daaronder ongetwijfeld  Anna Gabriel, vast lid van CUP-delegatie in de onderhandelingen met Junts pel Sí de afgelopen drie maanden en een van de felste tegenstanders van een hernieuwd presidentschap voor Artur Mas. 
En natuurlijk spreekt heeft het akkoord het over het  ‘de meerderheidsstem van het volk en het electoraat, de gebruikelijk interpretatie van de verkiezingsuitslag van 27 september j.l.  Ter herinnering de resultaten van beide partijen: 39.62% van de stemmen voor Junts pel Sí; 8.19% voor de CUP. Maak samen 47.81%.

Het vandaag gesloten akkoord

ACUERDO PARLAMENTARIO
A efectos de garantizar la estabilidad parlamentaria y fortalecer la acción de gobierno durante esta legislatura, la CUP-Crida Constituent
Se compromete a:
1. No votar en ningún caso en el mismo sentido que los grupos parlamentarios contrarios al proceso y / o el derecho a decidir cuando esté en riesgo dicha estabilidad.

2.- Garantizar que dos diputados / desde la CUP-CC se incorporarán a la dinámica del grupo parlamentario de Junts pel Sí, de manera estable. Participarán en todas las deliberaciones y actuarán conjuntamente en las tomas de posición del grupo para dar cumplimiento a lo establecido en el punto 1.

3.- Investir en primera votación el candidato a la presidencia de la Generalitat en la investidura que el actual presidente proponga de entre los miembros del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí.
Asimismo,
 
4.- La CUP-CC asume que la defensa en los términos políticos del proceso tal y como la entiende la CUP-CC puede haber puesto en riesgo el impulso y el voto mayoritario de la población y el electorado a favor del proceso hacia la independencia en una negociación que ha desgastado ambas partes y la base social y popular del independentismo. Hay que reconocer errores en la beligerancia xpresada hacia Junts pel Sí, sobre todo en lo relativo a la voluntad inequívoca de avanzar en el proceso de independencia y en el proceso constituyente que conlleva, único escenario de construcción de estructuras y marcos de soberanía que nos puede permitir, como sociedad, vislumbrar otras cuotas de justicia social y participación democrática. Por todo ello, la CUP-CC se compromete a reconstruir, a todos los efectos, la potencia discursiva y movilizadora de la etapa política que se inicia con este acuerdo, incluyendo la defensa activa de todos los agentes que lo hacen posible.
 
5.- La CUP-CC pone a disposición del acuerdo el compromiso de renovar, tanto como sea necesario, el propio grupo parlamentario con el objetivo de visualizar un cambio de etapa y asumir implícitamente la parte de autocrítica que le corresponde en la gestión del proceso negociador. Los relevos en el grupo parlamentario se producirán inmediatamente después del pleno de investidura.
Barcelona, ​​9 de enero de 2016.

[Engelse tekst]

PARLIAMENTARY AGREEMENT

To the effects of guaranteeing parliamentary stability and strengthening the action of the government during this legislature, the CUP-Crida Constituent

Commits to:

1. In no case voting in the same sense as the parliamentary groups who are contrary to the [independence] process and/or the right to decide when that stability is at risk.
2. Guaranteeing that two MPs from the CUP-CC will join the dynamic of the Junts Pel Sí parliamentary group, in a stable manner. They will take part in deliberations and will act together when the group takes positions to comply with the details outlined in point number 1.
3. Appointing the candidate for First Minister of the Catalan government proposed by the current First Minister, from among the members of the Junts Pel Sí parliamentary group, in a first-round vote.

Additionally:

4.  The CUP-CC assumes that the defence of the [independence] process in the political terms as the CUP-CC understands it might have put the drive and majority vote of the pro-independence population and electorate at risk in a negotiation that has worn out both parties and the social and popular pro-independence grassroots. Errors in the belligerence expressed towards Junts Pel Sí must be recognised, above all in that which regards the unequivocal will to move forwards in the independence process and the related constituent process, the only structure building and sovereignty framework scenario that allows us, as a society, to envisage other social justice and participatory democracy quotas. For all those reasons, the CUP-CC commits to rebuilding, in every way, the discursive and mobilising power of the political phase that begins with this agreements, including the defence of all of those agents who make it possible.
5.  The CUP-CC makes available to the agreement the commitment to renew, when needed, its own parliamentary group with the aim of visualising a change of phase and of implicitly assuming its corresponding share of self-criticism in the management of the negotiating process. The changes in the parliamentary group will take place immediately after the vote of confidence.

Barcelona, January 9 2016


De Spaanse regering in Madrid heeft in een reactie inmiddels laten weten het akkoord tussen Junts pel Sí en de CUP als 'illegaal' te beschouwen. Van een nieuwe Catalaanse regering verwacht Madrid dat deze er alles aan zal doen om 'de eenheid van Spanje' te bewaren. Waarvan akte.

BCN BITES - kijk voor meer nieuws over Barcelona en Catalonië op onze Facebook pagina!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten